Bu video IELTS Gapirish imtihonin baholashda muhim mezonlardan bo’lgan leksika va lug’at mavzularini yoritib beradi. Mezonlar aralashtirish, chaqiruv, so’zlar va iboralarning ishlatilish va jumlani perefraza qilishdan iborat. Ingliz tilida gaplashish, leksika va lug’at  boyligini oshirishga ham maslahatlar ham berilgan.