Bu video IELTS Gapirish imtihonini baholashda mezonlardan biri talaffuz masalarini yoritib beradi. Bu mezon so’z  va gap urg’usi, intonatsiyani o’z ichiga oladi. Ingliz tilida talaffuzni yaxshilash va mashq qilishga maslahatlar berilgan.