O'qituvchilar uchun mo'ljallangan APTIS uning APTIS General variantidir. Ushbi testni ingliz tili o'qituvchilari va talabalrning til ko'nikmalarini baholashda Ta'lim Vazirliklari va ta'lim muassasalari tomonidan malaka oshirish kurslarida qo'llanilishi mumkin. Ushbu test ta'lim sohasi uchun mahsus ishlab chiqilgan. Amaldagi joriy ta'lim tizimlari bilan muvofiqlashtirilib, o'qituvchilarning ingliz tili darajalarini kuzatib borish hamda malaka oshirish dasturlarini nazorat qilish uchun yaratilgan. 

O'qituvchilar APTIS testi tuzilishi va davomiyligi jihatidan General APTIS testi bilan bir xildir. Biroq, testning tarkibiy qismi faqatgina o'qituvchilarga tegishli bo'lib, test savollari esa o'qituvchilarning tajribalari va o'quv dasturlaridan kelib chiqib tuzilgandir. Shu asnoda, test savollari kontekstni emas balki test topshiruvchining ingliz tili darajasini tekshiradi.

APTIS testi ushbu toifadagi hodimlarga qo'llaniladi:

  • Dunyoning turli burchaklarida ishlayotgan maktab ingliz tili o'qituvchilari; 
  • Boshqa fan o'qituvchilariga;
  • Keng ko'lamdagi til o'rgatish dasturlarida, jumladan pullik kurslarda;
  • O'qituvchilarni tayyorlov kurslaridagi yoki universitet talabalari;
  • Ta'lim sohasiga jalb qilingan boshqa mutaxassislar.