Skills for Tourism project
Skills for Tourism project image

"Turizm uchun ko'nikmalar" ta'lim va sanoat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, kasbiy malakalarni rivojlantirishga ko'maklashish va ish beruvchilarning qobiliyatlari va malakasi bilan yoshlarni jalb qilish yo'li bilan Kasb ta'limi va mashqlari sohasidagi milliy islohotlarni qo'llab-quvvatlaydi.

O'zbekistonda biz quyidagi asosiy natijalarga erishmoqchimiz:

  • Angliya xalqining 1-sektor ko'nikmalar kengashi bilan hamkorlikda ish qobiliyatini mustahkamlash.
  • Kasb-hunar kollejlari uchun iqtisodning barcha sohalarida Milliy Kasbiy Standartlarni ishlab chiqish uchun sxemani asos sifatida tizimning ichiga kiritish.
  • O'zbekistonda sayyohlik va mehmondo'stlik sohasida sektor malaka kengashlarini tuzish; ushbu kengashlar iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida o'xshash sektor organlarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.
  • Yuqori darajali siyosiy muloqotlar, tashriflar, treninglar va kasbiy rivojlantirish bo'yicha seminarlar orqali O'zbekiston va Buyuk Britaniya hamkorlarining o'zaro kelishilgan manfaatlarini ko'zlab harakat qilish.
  • O'zbek kollejlarida ingliz tilini o'qitish va o'qishning xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlash.