Kreativ sanoat vorkshopi

Birinchi tadqiqotda O‘zbekistondagi ijodkorlik tarmoqlari haqida keng ma’lumot berilgan, bunda rasmiy statistikaning miqdoriy va sifat tahlili, tegishli adabiyotlar sharhlari, manfaatdor tomonlar va ekspertlar ishtirokidagi bir qator fokus-guruhlar, shuningdek, soha korxonalari o‘rtasida so‘rov o‘tkazilgan.

Birinchi ma’ruzadan so‘ng – O‘zbekistondagi ijodiy sohalarning umumiy xaritasi – keyingi qadam sifatida ma’lum bir sohaga, xususan, madaniy tadbirlar, tadbirlar, jonli festivallar (Jonli tadbirlar deb ataladi), birinchi navbatda, sohaga e’tibor qaratishga qaror qilindi. musiqa, kino va sahna san'ati.